Povinnosti obcí

Situácia so skládkami odpadov sa v najbližších rokoch zhorší. Nové skládky odpadov v SR už nie je možné budovať, existujúcim končia kapacity, preto je nevyhnutné venovať separácii zložiek KO náležitú pozornosť.

Povinnosti obcí ohľadom nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi upravuje § 81 Zákona č. 79/2015 Z.z.

Legislatíva zákona Prezentácia
//www.kompostarenzahorce.sk/wp-content/uploads/2021/04/odpad-infographic-2.png

Aký to môže mať pre vás ekonomický prínos?

Tabuľka č. 1

Stanovenie miery triedenia s kuchynským odpadom (KuO)
Rok 2020
Obec v okrese Veľký Krtíš
Počet obyvateľov 1300
Bez triedenia KuO
a zeleného odpadu
S triedením KuO 10 %
a zeleného 21,5 %
S triedením KuO 20 %
a zeleného 21,5 %
tony%tony%tony%
Celkové množstvo vypr. odpadu330100330100330100
Triedený zelený odpad7121,57121,57121,5
Triedený KuO0033106620
Zelený + KuO spolu0010431,513741,5
Tiedený odpad (papier, plasty, sklo, kovy, VKM, NO)37,3511,337,3511,337,3511,3
Miera triedenia spolu37,3511,3141,3542,8174,3552,8
Skládka292,6588,7188,6557,2155,6547,2
Ušetrené tony na skládke---104,00137,00

Tabuľka č. 2

Stanovenie miery triedenia s kuchynským odpadom (KuO)
Rok 2020
Obec v okrese Veľký Krtíš
Počet obyvateľov 1300
Bez triedenia KuO
a zeleného odpadu
S triedením KuO 10 %
a zeleného 21,5 %
S triedením KuO 20 %
a zeleného 21,5 %
tonyEURtonyEURtonyEUR
Skládka292,65188,65155,65
Poplatok na skládke / t37,5537,5537,55
Zákonný poplatok 2021 / t301815
Cena za skládkovanie €19 76910 4808 179
Cena za zelený odpad - kompostáreň 24 € / t00711 704711 704
Cena za kuch.odpad - kompostáreň 37,50 € / t00331 238662 475
Náklady spolu (skládkovanie a kompostovanie) €13 42112 358
Ušetrené prostriedky €---6 3487 410
//www.kompostarenzahorce.sk/wp-content/uploads/2021/04/zahorce_kontajner-1.jpg

Veľkoobjemový kontajner

Prenájom obci

Naša kompostáreň vie v prípade záujmu poskytnúť obci k prenájmu veľkoobjemový kontajner na odpad až do hmotnosti 7 ton. Cena za deň prenájmu je 1 € bez DPH. Veľkoobjemový kontajner privezieme aj odvezieme podľa požiadavky.

  • Cena za dopravu je 1,40 € / 1 km / bez DPH
  • Manipulačný poplatok je 10,80 € / bez DPH za manipuláciu s kontajnerom
  • Ceny za odpad nájdete v cenníku.

Dodávatelia odpadu

MEPOS, s.r.o.
Mesto Šahy
MOKAS, Selešťany
Obec Balog nad Ipľom
Obec Dačov Lom
Obec Dolná Strehová
Obec Malý Krtíš
Obec Nová Ves
Obec Opatovská Nová Ves
Obec Príbelce
Obec Sklabiná
Obec Slovenské Ďarmoty
Obec Sucháň

Obec Veľké Zlievce
Obec Záhorce
Obec Zombor
Obecný podnik PRAMEŇ, Dolná Strehová
Obecný úrad Lesenice
Obecný úrad Želovce
Podnik verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš
RVaP správa VK
BEMIA PLUS s.r.o. Šurany
C.E.G.A. Agrofarm, s.r.o.
CASON Consulting a.s.
Cobak s.r.o.

Echo s.r.o.
ENGIE Services, a.s. Bratislava/V. Zlievce
EQUUS a.s. Bratislava
ERCE s.r.o.
Furni Finish
Marius Pedersen, a.s. Veľký Krtíš
Martin Hromek - MH marketing Bratislava
Termal DS,
Transpetrol a.s.
UNICARBACK, s.r.o.
Veľkoobchodný družstevný podnik, a.s. Levice
VÍNO NATURAL - DOMIN KUŠICKÝ

Čo o nás hovoria

naši dodávatelia odpadu

Naše služby

Čo robíme

Kompostáreň CB Compo s. r. o. vznikla v roku 2006. Naša spoločnosť sa zameriava na zber, triedenie a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu riadeným kompostovaním.

Kontaktný formulár

    Kontakt

    Cirovská 370, 991 06 Záhorce