Voľne ložený kompost

45,60 € / 1 tonu
s DPH

40L balenie

16.90 €
s DPH

Doprava

1.40 € / 1 km
bez DPH

Výklad / Náklad

10.80 € / 1 manip.
bez DPH

Kompostáreň CB Compo zbiera, triedi, separuje a spracúva biologický odpad

Z neho vyrobený kompost je možné zakúpiť priamo na prevádzke

Voľne ložený kompost Vám naložíme na prívesný vozík, príp. do vriec

V prípade odberu veľkého množstva (až 7 ton) Vám zabezpečíme dovoz priamo k Vám

Predaj Gazdovského kompostu je dočasne pozastavený.

Gazdovský kompost bude možné zakúpiť najskôr v marci 2023.


Gazdovský kompost

Originálny slovenský organický a ekologický výrobok s výbornými úžitkovými vlastnosťami. Nie je kompost ako kompost. Tento náš je mimoriadne kvalitný. Vyrobili sme ho na základe našej vlastnej výrobnej receptúry, ktorú sme získali niekoľkoročným pokusovaním a vylepšovaním našich výrobných postupov.

Vstupné suroviny

Drevo, tráva, lístie, odpadové ovocie a maštaľný hnoj - sme v presne určenom pomere zmiešali, aby sme vytvorili ideálne podmienky pre zrenie. Celý proces zrenia kompostu monitorujeme, prekopávame, aby sme zabezpečili čo najvyššiu kvalitu. Celý tento proces výroby trvá cca. 1 rok v našich podmienkach

//www.kompostarenzahorce.sk/wp-content/uploads/2021/04/kompostaren-1-1.jpg
//www.kompostarenzahorce.sk/wp-content/uploads/2021/04/kompostaren-2.jpg

Náš kompost

Keď je kompost zrelý, ešte ho preosejeme, aby sme z neho vybrali iba tu najjemnejšiu frakciu. Výsledný produkt ma vôňu lesnej hrabanky, je uhlíkovo čierny a ma štandardizovanú kvalitu, ktorú hodnotíme cez stabilný pomer obsiahnutých živín. Je to organická bomba pre pôdu a vitamínová bomba pre rastliny.

Veľkú snahu venujeme zachovaniu čo najväčšej bakteriologickej aktivite nášho produktu, ničím chemickým ho neupravujeme ani neošetrujeme, takže je organicky mimoriadne hodnotný a tým nesmierne užitočný pre navrátenie zdravého života do pôdy.

Gazdovský kompost je teda organické hnojivo vyrobené riadeným procesom kompostovania látok obsahujúcich rozložiteľné organické látky a postupne sa uvoľňujúce rastlinné živiny. Organické látky obsiahnuté v komposte zvyšujú obsah humusu v pôde, poskytujú energiu a živiny pôdnym mikroorganizmom a zlepšujú biologické a fyzikálno-chemické vlastnosti pôdy.

Monitorujeme a kontrolujeme

Celý proces kompostovania pravidelne monitorujeme a kontrolujeme, aby sme zabezpečili čo najvyššiu kvalitu výsledného produktu – kompostu. Podliehame kontrolám úradných inštitúcii ako Štátna potravinová a veterinárna správa, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ÚKSÚP, Okresný úrad životného prostredia atď.

Náš výsledný produkt – Kompost – je certifikovaný a je schválený pre použitie aj do Ekologického poľnohospodárstva – t.j. je BIO a EKO

//www.kompostarenzahorce.sk/wp-content/uploads/2021/04/kompostaren-3.jpg
//www.kompostarenzahorce.sk/wp-content/uploads/2021/04/kompostaren-4.jpg

Použitie kompostu

Kompost sa používa na hnojenie pôdy, pri zakladaní trávnikov, výsadbe ovocných stromov, zeleniny a kvetov. Je vhodnou surovinou na výrobu pestovateľských substrátov. Nie je vhodný na samostatné použitie pre pestovanie kyslomilných rastlín ako azalky, rododendróny, vresy, magnólie, ihličnaté dreviny, čučoriedky atď.

Pri hnojení záhonov a zakladaní trávnikov odporúčame dávku 3 - 5 l/m2 (cca 30 t na hektár ).

Prečo je kompost užitočný?

  • je to skvelá výživa pre rastliny, ktorá zvyšuje úrodu a ma veľmi pozitívny vplyv na ich kvalitu ako vzhľad, chuť, vôňu, obsah dusičnanov, obsah vitamínov atď.
  • obohacuje pôdu o organiku a humus, zlepšuje jej vlastnosti ako pórovitosť a schopnosť udržať vlahu, znižuje vyplavovanie živín z pôdy a zvyšuje množstvo pozitívnych pôdnych mikroorganizmov
  • upravuje štruktúru ľahkých, najmä piesočnatých pôd
  • hodnota pH kompostu pomáha upraviť nežiaduce kyslé pH pôdy
  • viaže na seba v pôde nežiaduce ťažké kovy, čím obmedzuje ich prijem rastlinami
  • znižuje riziko výskytu chorôb a škodcov
//www.kompostarenzahorce.sk/wp-content/uploads/2021/04/kompost-vyhody.png

Kliknite na náš e-shop

Vermivital.sk

Naše služby

Čo robíme

Kompostáreň CB Compo s. r. o. vznikla v roku 2006. Naša spoločnosť sa zameriava na zber, triedenie a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu riadeným kompostovaním.

Kontaktný formulár

    Kontakt

    Cirovská 370, 991 06 Záhorce