Často kladené otázky

Vysvetlenie pojmov

Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom. Patrí sem tráva, seno, lístie, slama, burina, konáre, odpad zo záhrad, ovocie zelenina, drevo, drevná hmota, štiepka, piliny, kroviny, pozberové zvyšky z polí, atď.
Rozhodne nie plasty, sklo, kovový odpad, chemicky ošetrené drevo, nábytok, komunálny odpad, plienky, mäso, kosti, oleje a tuky, nebezpečný odpad (chemikálie, batérie, palivá...)
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad- zvyšky vareného jedla, zelenina, ovocie, šupky, kávový a čajový sediment, atď.
Biologický odpad je odpad zo záhrad a parkov, potravinový odpad a kuchynský odpad z domácností, kancelárií, reštaurácií, veľkoobchodu, jedální, stravovacích zariadení a maloobchodných zariadení, ktorý je biologicky rozložiteľný a porovnateľný biologický odpad z potravinárskych závodov.

Kompost je organické hnojivo vyrobené riadeným procesom kompostovania látok obsahujúcich rozložiteľné organické látky a postupne sa uvoľňujúce rastlinné živiny. Organické látky obsiahnuté v komposte zvyšujú obsah humusu v pôde, poskytujú energiu a živiny pôdnym mikroorganizmom a zlepšujú biologické a fyzikálno-chemické vlastnosti pôdy.

Hodnota pH kompostu pomáha upraviť nežiaduce kyslé pH pôdy. Upravuje štruktúru ľahkých, najmä piesočnatých pôd, zlepšuje ich schopnosť zadržiavať vlahu, znižuje vyplavovanie živín z pôdy.

Použitie: Kompost sa používa na hnojenie pôdy, pri zakladaní trávnikov, skleníkov a fólii, výsadbe ovocných stromy, pestovaní kvetov. Je vhodnou surovinou na výrobu pestovateľských substrátov.

Je riadený technologický proces, začína sa triedením odpadu, nasleduje štiepkovanie, zmiešavanie v v miešači biomasy, fermentovanie, uloženie na kompostovaciu plochu, prekopávanie, sitovanie... Efektívne kompostovanie vyžaduje správnu teplotu, vlhkosť, optimálne zloženie (pomer C/N vplýva na rýchlosť kompostovania), minimálna doba za ktorú sa vytvorí kompost sú za ideálnych podmienok 3 mesiace.

Kompostáreň CB Compo s. r. o. vznikla v roku 2006. Naša spoločnosť sa zameriava na zber, triedenie a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu riadeným kompostovaním.

Kontaktný formulár

    Kontakt

    Cirovská 370, 991 06 Záhorce