Predstavenie spoločnosti

Kompostáreň

Prevádzka kompostárne bioodpadu umožňuje materiálové zhodnotenie bioodpadu z údržby verejnej zelene z obcí a obyvateľov, prevádzok a služieb ( školy, organizácie, stravovanie) vrátane odpadu kuchynského charakteru. Výsledkom tohto procesu je certifikovaný vysoko kvalitný kompost - hnojivo, ktoré svojim prírodným pôvodom a vysokou výživovou hodnotou má obrovské využitie nielen v eko ale aj v modernom poľnohospodárstve.

Kompost je základom unikátneho vermikompostu a ďalších kvalitných pôdnych substrátov vyrábaných u nás. V rámci BRO spracúvame kuchynský a reštauračný odpad a okrem toho aj odpadové rastlinné tkanivá, kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd, trus, hnoj atď. Kompostáreň je vybavená kompletnou technológiou na ekologické spracovanie organického odpadu.

Počtom zamestnancov patríme medzi malé slovenské spoločnosti, o to viac sa preto snažíme svojou prácou ukázať správnosť zhodnocovania a recyklácie biologického odpadu, ktoré prispievajú k zachovaniu a ochrane životného prostredia a podpore efektívneho využívania zdrojov s pozitívnym dopadom na rozvoj a zlepšenie kvality nášho životného prostredia.
Snažíme sa robiť užitočné veci, veci ktoré majú zmysel, byť užitoční pre náš región, jeho obyvateľov a spoločnosť celkovo. Snažíme sa prispievať k ochrane životného prostredia, zabezpečeniu trvalej udržateľnosti nášho bytia, našej existencie. Sme presvedčení, že naša prevádzka kompostárne je presne z tejto kategórie.

Skoro polovica štandardného komunálneho odpadu tvorí odpad, ktorý je biologicky rozložiteľný. Triedením/separovaním tejto biologickej zložky znižujeme našu produkciu štandardného komunálneho odpadu skoro o polovicu, presne 45%. t.j. o 45% každý jeden človek, domácnosť znižuje odpadovú záťaž, ktorú vytvára na životné prostredie.

Tento biologicky rozložiteľný odpad sa dá spracovať kompostovaním a výslednou surovinou – produktom je kompost, mimoriadne hodnotná organická surovina, ktorú následne vraciame späť do pôdy vo forme výživy pre rastliny. Preto separovanie biologicky rozložiteľných odpadov má veľký zmysel. Sme radi, že svojou troškou môžeme prispievať k tejto veľmi užitočnej činnosti – iniciatíve a prispievať tým k trvalej udržateľnosti nášho bytia a nekonečnému kolobehu biomasy.

- Zber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu
- Prenájom veľkoobjemového kontajnera na odpady pre obce až do hmotnosti 7 ton. Cena za deň prenájmu je 1€ bez DPH. Veľkoobjemový kontajner privezieme aj odvezieme podľa požiadavky
- Cena dopravy je 1,40 € bez DPH za kilometer
- Manipulačné poplatky sú 10,80 € bez DPH za 1 manipuláciu (výklad/ náklad)
- Ceny za odpad nájdete v cenníku
- Predaj vyrobeného Gazdovského kompostu priamo na prevádzke.
- Cena voľne loženého kompostu je 45,6 € s DPH
- Cena 40 l balenia je 16,90 € s DPH
- Voľne ložený kompost Vám naložíme na prívesný vozík, príp. do vriec
- V prípade odberu veľkého množstva Vám zabezpečíme dovoz priamo k Vám vlastnou dopravou

Akcia

Za 1/3 dovezeného BRO si zákazníci môžu zakúpiť kompost za zvýhodnenú cenu 25 € / tonu bez DPH (30 €/ tonu s DPH
Cenníková cena je 38 € / tonu bez DPH (45,60 €/tonu s DPH)

Povedali o nás

Spokojní zákazníci

Kompostáreň CB Compo s. r. o. vznikla v roku 2006. Naša spoločnosť sa zameriava na zber, triedenie a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu riadeným kompostovaním.

Kontaktný formulár

    Kontakt

    Cirovská 370, 991 06 Záhorce